onsdag 7. juli 2004

W.W.J.D?

Har du sett et armbånd med disse bokstavene? En av tenåringene hjemme hos oss går med et bånd med denne "innskriften". Det skal pirre nysgjerrigheten. Eieren ønsker at jeg skal spørre hva det betyr.

"What Would Jesus Do?" - "Hva ville Jesus gjøre?" - Litt av et motto å etterleve.
Vi som har levd en generasjon lenger og kjenner Matias Orheims sang:
"Eg har ei tenesta stor for Gud.", har kanskje stoppet for setningen: "å vilja det Jesus ville". Det handler om det samme. Jeg blir aldri blir ferdig med

WWJD

Jeg har spurt meg selv om jeg er opptatt av dette fordi jeg jobber blant unge mennesker som stadig spør hvordan de kan vite Guds vilje, men jeg har kommet til at "å vilja det Jesus ville" er aktuelt hele livet - ikke bare når man skal velge studium eller yrke!
Det Jesus vil står på trykk. Han vil at alle folkeslag skal nåes med evangeliet og bli gjort til disipler (Matt. 28:19), og det finnes mange "tjenester" i Guds rike som bygger opp under dette målet - men vil vi?

Nøkkelen til å ville ligger i "hardt arbeid". Vi er hele tiden underveis, hør bare:

"...og arbeid på deres frelse med frykt og beven! For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.”
Fil 2:12b-13

Så er også det Guds verk. Da bør jeg sannelig slippe ham mer til!


Ingen kommentarer: