lørdag 10. juli 2004

Sirkulasjon - en betingelse for liv!

Som gutt ble jeg fascinert da jeg hørte at et stort antall mennesker i et "lukket samfunn" av husbåter i Hong Kong overlevde med en samlet pengemengde på et par dollar. Forutsetningen var at pengene skiftet eier svært raskt. Dersom én la pengene i lomma og ved det tok dem ut av sirkulasjon, falt hele livsgrunnlaget bort.

Spissformulert kan vi si at Milton Freedman fikk nobelprisen i økonomi for samme ”oppdagelse”, nemlig betydningen av pengemengdens omløpshastighet.

Fordi vi har en kropp, vet vi hvor viktig det er med sirkulasjon, med kretsløp. Det gjelder enten vi snakker om fordøyelsen, blodet eller en av de andre fine balansene.
Sirkulasjon - en betingelse for liv!
Jesus har en dramatisk beskrivelse av hva som skjer ved en åndsutdrivelse  (1). Han forteller hvordan ånden farer hvileløst omkring og kommer tilbake og finner det ledig, for så sammen med andre ånder å ta bolig der igjen. Jesus utdyper ikke hva han mener med dette, men vi aner at dersom Guds Ånd hadde tatt bolig, ville det stått "Opptatt" på "døren".

Når du gir ditt liv til Jesus, må du samtidig ta imot Hans liv, Hans Ånd.

Når Jesus snakker om at den som tørster skal komme til ham å drikke, forteller han også om konsekvensen:
«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Johannes 7:37b-38
Det fortelles at Dødehavet er dødt nettopp fordi det kun har tilførsel og ikke utløp. Dette er enda en illustrasjon på hvor viktig det er både å være mottaker og giver. Trenger du en velsignelse i dag? Da er rådet:
Vær til velsignelse!
------------------------------------
(1) "Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekten.» Matteus 12:43-45

Ingen kommentarer: