søndag 11. juli 2004

Kaleb – en soldat med en annen ånd!

Men Kaleb, min tjener, har en annen ånd i seg, og han har fulgt meg trofast. Derfor vil jeg føre ham inn i det landet han har vært i, og etterkommerne hans skal få innta det.
4 Mos. 14:24
Innledning:
Kaleb og Josva sammen med ti andre speidere utforsket det lovede land. (Jfr. 4.M.13:30; 14:7). De så Foat landet var godt. Men bare Kaleb og Josva trodde at landet kunne tas!

La oss se litt nærmere på Kaleb:

1. UTSENDING
Han representerte seg selv.
Hvorfor seg selv?
Han hadde selv et ønske om å nå det lovede land.
Du representerer deg selv i dag - dine egne interesser.
Han var utsending for et folk.
Representerer du et folk?
Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!
2 Kor 5:20 
2. VISJONÆR
Han så landet, han så mulighetene. Han presenterte mulighetene i Gud.
Du har også sett noe!
Hva gjør du med det du har sett?

Maria Magdalena:
Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne.
Joh. 20:18
William Booth:
"I´ve found my destiny!"
3. ETTERFØLGER
"Han har fulgt meg!"
4 Mos. 14:24
Han visste at Gud ikke ville lede verken ham eller folket ut i noe de ikke kunne mestre.
Etterfølger = gå nye veier sammen med Herren!

En visjon kan virke konserverende hvis man ikke er åpen for nye visjoner.
Paulus en visjon om misjon - tenkte seg til Bitynia - det ble Makedonia:
Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der.
Apg 16:10 
4. TROFAST
Han sto på sitt også da han var i mindretall.
Det vil alltid være små mennesker med små tanker som vil ødelegge de store visjoner.
Tenk stort likevel!

Utfordring:
  • Du er en utsending, hva har du sett? 
  • Hva har du tenkt å gjøre med det du har sett? 
  • Hvor går veien videre for deg? 
  • Vil du være en trofast etterfølger? 

Ingen kommentarer: