lørdag 14. september 2019

Verden trenger brød!

Jeg husker Biafra-krisen (1). Forskere anser denne sultkatastrofen som den første humanitære krisen som gjennom TV-mediet klarte å skape engasjement over hele verden. Familien min hadde kort tid før krisen arvet et TV-apparat, og bildene av de sultne og magre barna hadde stor innvirkning på en 11 år gammel gutt.

Av samme grunn husker jeg også Kirkens Nødhjelps faste-boks med påskriften "BRØD for verden". Den kom som et svar på krisen i fasten i 1968. Selvfølgelig måtte jeg også gjøre det jeg kunne for å fylle en innsamlingsboks. Verden trenger brød.

De romerske keiserne visste det, og ga folket brød og sirkus. Selv i Moldova, hvor vi har bodd i mer enn syv år, er brød delvis subsidiert av staten og blir solgt billig slik at de fattige i det minste har råd til et brød.

Jesus matet en store menneskeskare med fem brød og to fisker, og som et resultat fulgte mengden etter ham. Jesus stilte spørsmål ved motivet deres, og i diskusjonen han hadde med mengden sa han:

«Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.»
Johannes 6:35
Hvis jeg ønsker å formidle Jesu liv til mennesker, er en av egenskapene ved livet hans at det møter menneskenes åndelige sult. Han er mat for livet.
William Booth argumenterte med at du ikke kan forkynne evangeliet for en person med tom mage. Det er fortsatt gyldig - fysisk mat må imidlertid alltid være fulgt av et tilbud om åndelig mat.

Albert Orsborn fanget dette i en vakker sangtekst: «Mitt liv er Jesu brutte brød» (2). Fordi, som Jesus er, er vi i denne verden (3). Så dersom han er i verden som "livets brød", da er vi det også.

Jeg blir matet åndelig når jeg møter kristne som deler sine troshistorier med meg, det er brød fra himmelen; og jeg ber om at de på samme måte blir matet når jeg deler min - og jeg vet av erfaring at ikke-troende også liker å høre en god troshistorie.

‘Manna’

... er brød fra himmelen hver dag!
--------------------------
(1) Se: Mer info her
(2) Min oversettelse:
Mitt liv er Jesu brutte brød
Hans vin - min kjærlighet
Et dekket bord, med kjærlig glød
blir mat for evighet:
For mennesker som er i nød
og søker sikkerhet. 
Mitt alt er i min Mesters hånd,
velsignelse Han sår.
Slik ledes jeg av Jesu Ånd
og ut i verden går
til dem som er i syndens bånd
hvor motløsheten rår.

La meg få være lik et frø
som ned i jorden går.
Der vil jeg, Jesus, med deg dø
men underet består:
Jeg reises opp som livets brød
og sammen med deg går.
(NB Marit og Helge Myklebust har en vakker nynorsk oversettelse på # 434 i Frelsesarmeens sangbok 2010)

(3) 1 Johannes 4:17b

Ingen kommentarer: