lørdag 21. september 2019

Livets lys

ENGLISH
Det andre av Jesu ‘jeg er’-utsagn, er stadfestelsen: «Jeg er verdens lys!» (1). Selv om det ikke er noe problem å knytte alle de andre egenskapene som kjennetegnet Jesus til etterfølgerne hans, tilskriver Jesus egenskapen «verdens lys» eksplisitt til dem som følger ham:

I Bergprekenen sa han:

«Dere er verdens lys! … Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
Matteus 5:14-16
Dette er velkjente vers, og det er interessant at Jesus knytter det skinnende lyset til gode gjerninger som vil herliggjøre Gud. Denne kombinasjonen er også interessant i et hellighetsperspektiv, og var en av grunnene til at John Wesley kom med uttalelsen: «Ingen hellighet, uten sosial hellighet» (2) som jeg refererte til i bloggen: «Engasjer deg for andre!» for seks måneder siden.

I fortellingen om Moses som kom ned fra Sinai-fjellet etter å ha vært sammen med Herren, leser vi at:

«Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans fordi Herren hadde talt med ham.»
2 Mosebok 34:29b
David kommer med oppfordringen:
Vend blikket mot ham og strål av glede!
Salme 34:6a
Etter å ha profetert et løfte om at Guds Ånd ikke skal vike fra hans folk fra nå av og til evig tid, fortsetter Jesaja med denne formaningen:
Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg.
Jesaja 60:1
Herrens herligheten vil føre til handling, til gode gjerninger. Det er lyset som driver gjerningene, aldri gjerningene som driver lyset. Det er alltid først inn til ham, som er kilden til egenskapene, og deretter ut i verden slik at Far i himmelen blir lovprist.

Dagens ‘manna’:

Ta livets lys (1) ut i verden: Reis deg, bli lys!
Det er det verden trenger akkurat NÅ!
-----------------------------
(1) «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys
Johannes 8:12
(2) No holiness, but social holiness

Ingen kommentarer: