lørdag 28. september 2019

Gjennom livets port

Gamle Orhei, Moldova. Foto: Magna
Det er interessant at preposisjonen ‘gjennom’ er nært knyttet til egenskapene ved Jesu liv slik de blir presentert i Johannesevangeliet. Utsagnet ‘som han er, er vi i denne verden’ (1) er på samme måte alltid knyttet til ‘gjennom’. Dersom jeg ønsker å leve i denne verden som Han er i denne verden, innser jeg at det betyr at jeg er 100% avhengig av at han virker ‘gjennom’ meg, og jeg ‘gjennom’ Ham. Et hvert forsøk på å imitere Ham vil før eller siden bli avslørt som løgn. Han var i denne verden som et sårbart menneske. Slik er det også med hans etterfølgere i dag. Han møtte fristelser (2), sørget da han kom til kort (3) og ba til og med om å bli løst fra det oppdraget han skulle utføre – om det var mulig (4).

At en av egenskapene til ‘jeg er’, er å være port, gjør at koblingen til ‘gjennom’ blir enda mer opplagt:
«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene»
Johannes 10:7
Stopp et øyeblikk! - ‘opplagt’ er kanskje ikke det mest dekkende ordet hvis vi ser på sammenhengen. Jesus brukte ‘portbildet’ helt i begynnelsen av kapittelet – og det ble nok mer forvirrende enn opplagt. Johannes forteller at da Jesus brukte denne liknelsen, skjønte ‘de’ ikke hva han mente (5).

Jeg er ikke sikker på at det ble mer opplagt for dem da Jesus presenterte seg selv som porten. Det som derimot er ‘opplagt’, er at en port er noe man går gjennom. For sauene betydde det å gå gjennom en saueport, en vei inn til trygghet. Og Jesus bekrefter hva liknelsen handler om:
Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.
Johannes 10:9
Inn gjennom porten til Ham, ut gjennom Ham for å leve livet i denne verden - hver dag, hvert øyeblikk - mitt liv og hans liv. Hvis han er i denne verdenen som porten, er det ‘opplagt’ at det å åpne porten for mennesker slik at de kan komme inn til Ham og finne frelse, også må være en egenskap ved det livet jeg lever. Et veldig enkelt bilde, så lett å forstå, men så vanskelig å leve ut. Det var vanskelig for Jesus også, men det førte til liv, og det gjør det fortsatt.

Dagens ‘manna’:
Livets port står fortsatt åpen! 
--------------------------------------------
(1) 1 Johannes 4:17b
(2) Matteus 4:1-11
(3) Matteus 23:37-39
(4) Markus 14:36
(5) Se Johannes 10:6 – ‘de’ refererer sannsynligvis til fariseerne.

Ingen kommentarer: