lørdag 7. september 2019

Livets egenskaper

Hvis oppdraget mitt er å formidle Jesu liv til mennesker, er det viktig at jeg kjenner egenskapene i det livet han levde. Hvis jeg vet hva disse kjennetegnene er, bør dette også være egenskaper i livet mitt. Ganske enkelt fordi: Som han er, er vi i denne verden (1).

Forrige uke fokuserte jeg på noen av disse egenskapene i et av Jesu syv ‘Jeg er’-utsagn i Johannesevangeliet, og jeg inkluderte ‘Jeg er’ som en av egenskapene. Å ‘være’ er en viktig del av vår identitet som et menneskelig ‘vesen’ eller en menneskelig ‘væren’ om du foretrekker det ordet. 

Å ‘være’ er like viktig når jeg snakker om identiteten min i Jesus Kristus. Utgangspunktet er at ‘jeg er’ i ham. Det skal ikke starte andre steder. Utfordringen er å huske på dette hele tiden. 

Før Jesus sendte ut de tolv disiplene, leser vi at:
Han kalte til seg de tolv disiplene sine
Matteus 10:1a
Det gir et tydelig signal om at vårt kall først og fremst er ‘til ham’. Svært ofte blir ‘utsendelsen’ sett på som selve kallet. Utsendelsen er imidlertid en konsekvens av kallet ‘til ham’, og det faktum at vi ved å svare på dette kallet har blitt kroppen hans. Det kommer som en respons på den kjærligheten vi opplever i Kristus, den nærmest ‘tvinger oss’ til å videreformidle det vi selv har opplevd (2).

Kjernen i kallet er alltid ‘til’ Kristus og å bli funnet ‘i’ ham. Hvis vi glemmer dette, vil mange av oss likevel fortsette å gå ut og tjene andre­­­­. Konsekvensen av dette kan føre til en forvirring av identiteten vår, og da begynner vi å søke bekreftelse i resultatene i stedet for å slappe av i sannheten om at vi er i verden som han er i verden. Hvis jeg ikke vet hvem jeg er og begynner å stille spørsmål ved min egen identitet i Kristus, hvordan kan jeg da lede mennesker til den store ‘jeg er’?

Her er resepten for motvirker en slik utvikling:
Hver dag tar jeg imot invitasjonen fordi han alltid kaller meg til seg selv. Da blir det der “jeg lever, beveger meg og er til!” (3).

Dagens ‘manna’:

Jeg er kalt til ham
--------------------
(1) 1 Johannes 4:17b
(2) 2 Korinterbrev 5,14
(3) Apostelgjerningene 17:28
Lånt fra: https://www.unsealed.org/2018/06/the-called-out-ones.html

Ingen kommentarer: