lørdag 31. august 2019

Hva kommer før livet?

Jeg er tilbake med de ukentlige refleksjonene mine, og den siste hilsenen før sommerferien var "Lev oppdraget!". Oppdraget vårt er å bringe Jesu liv til mennesker - dette har vært fokuset for 2019.

Det er skrevet mange bøker som faller under temaet: ‘first things first’ - altså å prioritere det viktigste først. Enten det står i sammenhen er ledelse, tidskontroll, verdier eller andre emner, kan det se ut som alt koker ned til det samme spørsmålet: Hvordan kan jeg få mest mulig ut av det livet jeg har til rådighet?

Er ikke det veldig relevant for oppdraget vårt også? 

Jeg tror det er mulig å få mest mulig ut av livet, ved å la livet få mest mulig ut av meg - dog med noen modifikasjoner. Det er lett å tenke at livet er synonymt med at alt rundt oss ønsker vår oppmerksomhet. Hvis jeg går i fellen det er å forsøke å leve opp til alle forventninger og saker som ønsker min oppmerksomhet, ender jeg opp med å bli levd av andre, i stedet for å leve mitt eget liv. Det er ikke det jeg mener med å la livet få mest mulig ut av meg.

Jeg tror det er mulig å finne vitenskapelig støtte for å hevde at 'uten liv er det ingenting'. Men gjør ikke  det spørsmålet “Hva kommer før livet?” Ugyldig?

Ikke i det hele tatt. 
Det er noe større enn livet. Jesus uttalte:
“Jeg er veien, sannheten og livet”
Johannes 14:6
Her er tre ting som ble nevnt før livet.

  1. Jeg er = Guds navn - den som skaper og gir liv (1)
  2. Veien = retningen tilbake til dette livet i sin opprinnelige tilstand (2)
  3. Sannheten = kjernen i dette livet og hvordan det skal leves. (3)

Hvis vi ønsker å leve oppdraget, må disse tre tingene være på plass før livet begynner. Først da vil jeg få mest mulig ut av livet, og livet vil få mest mulig ut av meg. Det er en spennende tanke.

Dagens 'manna':
For livets skyld: La det viktigste komme først!
-------------------------------------
(1) Gud sa til Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» 2 Mosebok 3:14
(2) De første kristne ble kalt 'tilhengere av veien' se f.eks. Apostlenes gjerninger 22:4
(3) «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8:31-32

Ingen kommentarer: