søndag 18. august 2019

«Raringer»

Å, Herre …
Du har mange rare på arbeidslaget,
Disiplene er av det brokete slaget,
De har lyter og feil, men er stadig til gavn
Når de daglig gjør undre i ditt hellige navn
De er langt fra perfekte, men du slipper dem til
og ingen er verdige – du er altfor snill!
For hensikten din er alltid den samme
Du velger de svake og gjør de vise til skamme!*

John Gowans
Gjendiktet: Jostein Nielsen

* Diktet bygger på 1 Korinterbrev 1:26-31

English version:

‘Oddities’

Oh, Lord… 


You let some funny people work for You!
And your disciples are a motley crew! 
The limited, the damaged and the lame 
Do daily wonders in your holy Name. 
They’re far from perfect; You don’t seem to mind. 
They’re far from worthy and You’re too kind! 
You still prefer, I note with glad surprise, 
To use the weal things to confound the wise!

Ingen kommentarer: