lørdag 12. januar 2019

Vet du hva bønn er?

* «Jeg tror vi trenger å være klare for det Gud ønsker å gjør med oss og gjennom oss. Dette er et kall til bønn, et kall til hellighet og et kall til å være ‘kamp-klare’ nå (1). At dette kallet haster kan ikke ignoreres. Menn, kvinner og barn trenger Jesus.»

General Brian Peddle

Da du så overskriften, tenkte du muligens:
‘alle vet vel hva bønn er’?

Dersom du spør om jeg vet hva bønn er, er svaret: ‘Ja, jeg vet litt!’. Det er fordi bønn er så uendelig mye, og jeg har mye å lære av bønn og kontemplasjon gjennom å leve nær Jesus, men også gjennom kontakt andre troende fra ulike kirkesamfunn. Min erfaring med bønn har vært en lang reise, og denne oppdagelsesvandringen er slett ikke ferdig.

«… dette slaget drives bare ut ved bønn ...»
Matteus 17:21
Dette sa Jesus som en del av forklaringen på hvorfor disiplene «ikke kunne drive ut» en demon av en gutt. Da disiplene ved en tidligere anledning hadde vært sammen med Jesus mens han ba, var det en av dem som sa: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.» (2)

Da lærte han dem først 'Herrens bønn'. Jeg delte nylig tre refleksjoner knyttet til denne bønnen i adventstiden (3), og jeg kommer tilbake til flere elementer i denne bønnen senere. Men etter «Fadervår» fortsatte Jesus med denne oppfordringen:

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.»
Luk 11:9-10 (4)
Fint om du reflekter over disse to versene i dagene framover, så kommer jeg tilbake til dem neste lørdag.

Dagens ‘manna’:

Jeg har alltid mer å lære om bønn
-----------------------------
(1) Se: Tiden er 'nå'!
(2) Lukas 11:1

Ingen kommentarer: