lørdag 8. desember 2018

Hva venter jeg på?

Spørsmålet er relevant til enhver tid, og for meg får det et ekstra fokus i adventstiden. Ordet advent er lånt fra latin (1) og beskriver en tid når noe ankommer eller vises for første gang. Det er en tid hvor de fleste kristne fokuserer på at Jesus kommer - tradisjonelt den forestående feiringen av hans første komme i kombinasjon med forventningen om at han også skal komme igjen.
Selvfølgelig er det også fokuset mitt, men i dagens blogg og i de neste refleksjonene i Adventstiden vil jeg skrive om det jeg venter på. Denne lengselen kommer til uttrykk i Herrens bønn:
«La riket ditt komme!»
Matteus 6:10
I en tid da ‘rikene’ i denne verden opplever at nasjonalismen vokser og skaper fiendskap, unntakstilstander, brudd på avtaler, opphevelse av traktater og til og med fører til kriger; i en tid da menneskerettighetene blir angrepet med politikeres godkjenning, og livets ukrenkelighet ser ut til å være et glemt konsept; i en tid da kriger og embargoer får små barn til å sulte i hjel, er det ikke bare en bønn, men også et rop: "Vår Far, la riket ditt komme!"

Da kongenes konge stod foran Pilatus, svarte han på denne måten:

«Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.»
Johannes 18:36
Du og jeg representerer dette rike. Alt ved oppdraget vårt handler om dette rike. Og i virkeligheten Guds rike allerede her:
«Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.»
Lukas 17:20-21
Så når jeg ber «La riket ditt komme!» innser jeg at

Dagens ‘manna’ må bli:

Guds rike er midt iblant oss!
Jeg venter på og lengter etter å se: mer av Guds rikes virkning i verden.

-------------------------------------
(1) Latin = Adventus

Ingen kommentarer: