lørdag 22. desember 2018

Advent – på jorden og i himmelen

I de siste tre ukene har jeg fokusert på prosessen med å vente på og lengte etter å se Guds rike komme og viljen hans skje. Dette er en bønn som binder himmelen og jorden sammen:
La riket ditt komme.
La viljen din skje
på jorden slik som i himmelen.
Matteus 6:10
Om noen dager feirer vi at himmelen og jorden møttes i en krybbe i Betlehem for mer enn 2000 år siden. Guds rike kom og hans vilje ble bekjentgjort på jorden slik som i himmelen.

Inkarnasjonen - det faktum at «ordet ble kjøtt» - «Gud ble menneske» (1), var det første reelle møtepunktet mellom himmel og jord etter syndefallet. Da disiplene spurte Jesus om å lære dem å be, hvorfor inkluderte han da en bønn som allerede var oppfylt den dagen han selv ble født?

Fordi oppfyllelsen av den bønnen er noe som må gjentas igjen og igjen til Jesus kommer tilbake ved verdens ende. Den eneste måten det kan skje på, er ved at himmelen møter jord i inkarnasjonen av at ordet blir kjøtt, altså blir menneske med et ‘ansikt’ som kan gjenkjennes i vår samtid.

Dette inkarnasjonsunderet skjer hver gang jeg, som en gjenfødt troende, ser at jeg lever i Kristus, og at han lever i meg. Da kommer Guds rike og frelsen som er tilgjengelig for alle mennesker i Jesus blir forkynt, slik at Guds vilje skjer på jorden slik som i himmelen.

Hver gang jeg går dypt inn i 'Fadervår', blir jeg minnet om hvor fullkommen denne bønnen er. Den er mettet av alt det som er viktig for Guds rike. Bønneleddet: «La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen» er også en full overgivelse til Guds vilje og frelse. Når vi ber på denne måten, blir det Advent på jorden og i himmelen fordi det åpner for Guds rikes komme.

Dagens ‘manna’:

Gi rom i hvert et hjerte her! (2)
------------------------------------------
(1) Johannes 1:14
(2) Linje fra julesangen «Gled deg, du jord!» (‘Joy to the world’)

Ingen kommentarer: