onsdag 24. mai 2017

Hva er en disippels kall? – en tid for alt *

ENGLISH
Samtalen som Jesus hadde med Peter ved Tiberiassjøen gir et klart svar på hva en disippel er kalt til. 

Jesu spørsmål til Peter er utgangspunktet for kallet: 

«Elsker du meg?» (1). Dersom svaret er «Ja», er Johannes tydelig på at det får konsekvenser:
Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. 1 Joh 4:20
Kjærligheten til Gud og nesten er selve grunnvollen for kallet. Dersom ikke den er tilstede, blir det jeg gjør uten frukt selv om handlingene jeg utfører er helt i samsvar med Bibelen. Dersom kjærligheten er tilstede, koker kallet ned til Jesu oppfordring til Peter. En viktig påminnelse å gi til lederen før Jesus for opp til himmelen:
«Følg du meg!»
Joh 21:22b
Dagens ‘manna’:
I kjærlighet vil jeg følge Jesus
----------------------------------
(1) Joh 21:15
 * 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: