søndag 9. oktober 2016

Det handler om Guds rike

En av de største endringene jeg har sett i trossamfunnene i Skandinavia i løpet av de siste 40 årene, er skiftet fra et forsamlingsfokus til et Gudsrike-fokus. I vår egen bevegelse kan dette også sees ved at offiserer i dag ikke lenger beordres til et korps, men til et sted eller en by. 

Jeg tror at dette er i tråd med Guds ønske for verden. Det kommer tydelig fram i Herrens bønn som viser hvor nær sammenheng det er mellom helligheten og riket:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.

Matt 6:9-10a
Gud stolte på at folket hans kunne etablere riket gjennom:
  • Loven – men det fungerte ikke
  • Dommere – men det fungerte ikke
  • Konger – men det fungerte ikke
  • Profeter – men det fungerte ikke
Det fungerte først da Gud selv involverte seg gjennom inkarnasjon!
Ordet ble menneske (1) og det berørte hele verden, og Jesus kunne proklamere at:

‘Himmelriket er kommet nær!’
Matt 10:7
Vil Guds metode fungere i dag?

Bare dersom hver enkelt troende lar deg samme underet skje igjen og igjen og igjen... Det betyr at Jesus må komme til verden (= Betlehem) i kjøtt og blod og med dagens ‘ansikt’. Det skjer når han får kjøtt og blod han kan virke gjennom. Det skjer når jeg med mitt nærvær i verden ‘sekulariserer’ (2) hellighet. Ved å gjøre det får helligheten et ansikt – mitt ansikt eller ditt. Det kan virke skremmende, men jeg tror det er Guds eneste metode for å nå ut til hver by og hvert samfunn i verden.

Det hender jeg lytter til forkynnelse. Innholdet kan være OK og læren riktig og sunn, men noen ganger har jeg lyst til å rope høyt til taleren: «Hva betyr det for deg? Hva har det gjort med deg? Hvilke praktiske konsekvenser har det fått for livet ditt?» 


Dersom det hellige bare blir retorikk, vil ikke inkarnasjonens under finne sted og budskapet blir ikke relevant. Det blir bare teori, og teori er ikke liv – det er religion og det har verden mer enn nok av!

Dagens ‘manna’:

Hellighet er riket som kommer nær gjennom inkarnasjon.
---------------------------------------
(1) Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14
(2) Jeg kommer tilbake til hva jeg mener med dette i morgen.
* Bildet er knyttet til «William Booths syn av de fortapte»

Ingen kommentarer: