søndag 6. mars 2016

Når et verb «slår seg ned»

Ved at Jesus fylte det abstrakte og uselvstendige «Jeg er» med innhold, ble Gud mer konkret(2). Noen vil sannsynligvis mene at det er lettere å forholde seg til et konkret substantiv enn et abstrakt verb. ‘Substantiv’ kommer jeg tilbake til senere, men gjennom at «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1:14a) videreføres verbets funksjon nettopp fordi det sier noe om hvordan Gud «er» iblant oss.

Min umiddelbare tanke er at å bli «bofast» begrenser nærværet til en svært

liten krets. Da kan det være viktig å bli minnet om at uttrykket «å ta bolig» er et forsøk på å forklare det som på grunnspråket egentlig betyr 'å telte'(3). I sammenhengen betyr det at han «bodde» der han ble tatt imot og at «bo» ikke refererer til bopel, men til fysisk tilstedeværelse i kroppen. Han var i begynnelsen «hos» (i hus med) Far, men nå er han iblant menneskene. Tanken om kroppen som et telt, finner jeg igjen hos Paulus: 
«For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.»
2 Kor 5:1
Og det forsterker tanken om Gud i bevegelse som heller ikke skal knyttes til et hus eller sted. Dette er veldig sentralt i samtalen Jesus har med den samaritanske kvinnen som spør hvor det er riktig å tilbe. I svaret vil ikke Jesus knytte tilbedelsen til et geografisk sted eller hus, men sier: 
«Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha.»
Joh 4:23 
Jeg finner også en parallell til denne tanken i svaret Jesus ga fariseerne som spurte når Guds rike skulle komme: 
«Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.»
Luk 17:20-21
Altså Guds rike er der hvor det oppstår et fellesskap mellom Gud og én eller flere av hans sanne tilbedere.

Dagens ‘manna’:

Der jeg befinner meg, telter Gud! 
PS – jeg kommer tilbake til «teltlivet» senere.
-----------------------------------
(1) Bildet: Er fra teltleiren til demonstrantene utenfor parlamentet i Chisinau (Moldova) - å kunne telte gir fleksibilitet når man vil få fram et budskap!
(2) Se: 'Jeg er' - et enten eller?
(3) Skēnoō (σκηνόω) – assosieres med Tabernaklet
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk" 

Ingen kommentarer: