torsdag 24. mars 2016

Hvem er jeg? - slektsforskning og tilhørighet

Jeg hører ikke til dem som er så heldige at de vet mye om anene sine. Det begynner å bli hull i min oversikt allerede når jeg går tre ledd tilbake, og jeg innrømmer at det hadde vært interessant å vite mer om hvem jeg kommer «av». Det er spennende å vite hvordan min slekt har levd før meg, og selv om jeg sikkert er sterkt påvirket av miljø, tror jeg at noe av det som utgjør meg i dag skyldes arv.

Tittelen på et TV-program som hjelper kjendiser å finne sine forfedre har tittelen «Vet du hvem du er?» Det sier i grunnen ganske mye. Dersom jeg vet hvem jeg er av, vet jeg også mer om meg selv.

Da jeg i går skrev om noen av «alle de andre ‘i-ene’», nevnte jeg også at vi er «i» verden fordi Gud vil det slik. Men det er også veldig viktig å vite at et nytt menneske «i Kristus» ikke lenger er «av» verden. Det slår Jesus tydelig fast:

De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Joh 17:16
Så dersom jeg ikke er «av» verden, hva er jeg da «av»?
 

Johannes gir meg svar på det også:
Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.(1)
1 Joh 5:1a
Jeg er altså født av Gud, og da vet jeg med engang mye mer om meg selv som et Guds barn og kan forsøke å ta inn over meg hvilken tilhørighet som følger med det:
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.
1 Pet 2:9
Dagens ‘manna’:
Jeg vet hva jeg er «av»! 
-------------------------
(1) NB Johannes bruker "født av Gud" fem ganger i 1 Johannesbrev (3:9; 4:7; 5:1; 5:4 og 5:18) og
i evangelieprologen: De (Guds barn) er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:13
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"
NB - Dagens "bilde" er kun en illustrasjon

Ingen kommentarer: