onsdag 23. mars 2016

Alle de andre «i-ene»

Proposisjonen «i» er knyttet til mye mer enn jeg «i Ham» og «Han i meg». I går ble jeg igjen minnet om at jeg lever «i» verden og at den er veldig sårbar. 

Ondskapen som vi nok en gang ble minnet om gjennom det som skjedde i Brussel, trenger en motreaksjon, et budskap som står for verdier som bygger opp både mennesker og samfunn. Det var for at dette budskapet om håp og kjærlighet skulle formidles at Jesus ba:
Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.
Joh 17:15 
Det er en hensikt med at jeg lever i verden, og for å ha et budskap å formidle er det enda en «i» som er viktig:
«Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg ‘i’ troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.»
Gal 2:20b
Dette er siste del av verset jeg stanset for i går (1). Det forteller at jeg lever «i» troen på Guds Sønn (2). Troen er med andre ord også noe jeg lever «i». Timoteus ble minnet om dette da Paulus formante:
Bli i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om
2 Tim 3:14
Når det skjer blir troen en integrert del av livet, og da blir den en reaksjon på de situasjonene jeg, som menneske av kjøtt og blod, møter hver dag. Og de situasjonene er det mange av.

Dagens ‘manna’:

Jeg vil ha «i-ene» i fokus!
-------------------------------
(1) Miraklet som ingen ende har
(2) NB – Jfr Troens hovedsak er «hvem» ikke «hva».
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: