tirsdag 9. februar 2016

Hvem andre seirer over verden?

Utfra den umiddelbare sammenhengen, kan dette spørsmålet oppfattes retorisk:
Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?
1 Joh 5:5
Jeg minner om at «å seire over verden» i nytestamentlig forståelse er å seire over grunnkreftene, nærmere bestemt de kreftene som bryter ned, ødelegger og forårsaker død (1). Det handler altså ikke om menneskene i verden, eller for den del skaperverket for øvrig.

I den umiddelbare fortsettelsen fortsetter Johannes med å forklare Jesus som Guds Sønn. Det kan tyde på at han vil at leserne skal trekke konklusjonen selv. Paulus har tilsvarende vendinger, som for eksempel: «Er Gud for oss, hvem er da mot oss?» (Rom 8:31b). Han også lar spørsmålet henge litt, før han tar for seg at alt det som bryter ned og ødelegger ikke kan skille oss fra Guds kjærlighet til oss i Jesus Kristus.

Det er likevel ikke tvil om at han mener at det bare er livet som har vunnet over døden, som også seirer over grunnkreftene i verden. Og det livet finnes kun i Jesus. Så selv om han allerede har sagt at det er troen på Guds Sønn som har seiret over verden, og senere sier «den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet» (2), overlater han til meg å svare: «Ingen».

Det gjør noe med meg. Det gir et perspektiv som gjør at jeg må vitne om livet for alle som vil lytte. Jeg klarer ikke å la være – heller ikke på de grå dagene. Erfaringen er også at den beste medisinen på en grå dag er å vitne om livet og lyset. Ikke for å dømme eller fordømme, men for dele lyset og livet.
 

Dagens 'manna':
Det er bare ett liv!
-----------------------------
(1) Se refleksjonen: Hva i all verden? Knyttet til 1 Joh 2:15 – det handler om å ha to tanker i hodet samtidig.
(2) 1 Joh 5:12b
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

1 kommentar:

Fashion sa...

Fantastic article goods from you.