fredag 12. februar 2016

Et sterkere vitnesbyrd

Vitnesbyrdet har stått sentralt de siste dagene. Å dele vitnesbyrd er å dele liv. Derfor er det ikke så rart at Gud, livgiveren, selv vitner:
  • Paulus nevner at Gud vitner gjennom skaperverket og menneskenes samvittighet (1).
  • Markus avslutter sitt evangelium med Guds vitnesbyrd: Disiplene «gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte» (2).
  • Lukas bekreftet også at dette er Guds måte å vitne på: Herren «selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender» (3), og
  • Hebreerforkynneren følger opp: Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje (4).
Når det gjelder Johannes, er han også opptatt av Guds vitnesbyrd – og at dette primært er om Sønnen:
Om vi godtar vitnesbyrd fra mennesker, er Guds vitnesbyrd sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn.
1 Joh 5:9
Det er mye mulig at Johannes også tenker på gjerningene som Jesus gjorde, for han tar med «Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld» (5). Men da hadde han sannsynligvis brukt en annen preposisjon enn ‘om’. Jeg tror at Johannes primært sikter til to ting:
  • Røsten fra himmelen som bekrefter at Sønnen har herliggjort Farens navn (6) og ved
  • Sønnens integritet og herlighet (7)
Og når oppdraget er fullbrakt kommer Guds vitnesbyrd gjennom oppstandelsen.

Det jeg tar med meg inn i denne dagen er at et vitnesbyrd der Gud blir herliggjort, er et sterkt vitnesbyrd. 


Dagens ‘manna’:

Vitnesbyrdet skal herliggjøre Gud (8)
---------------------------------
(1) Rom 1:19-20 & Rom 2:14-16
(2) Mark 16:20
(3) Apg 14:3
(4) Hebr 2:4
(5) Joh 14:11
(6) Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.» Joh 12:28
(7) Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14
(8) Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen. Hab 2:14
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: