torsdag 11. februar 2016

Samstemte vitner

For noen dager siden var en av de store sakene i media at en betrodd polititjenestemann ble informert om at han er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til omfattende hasjsmugling. Saken har for så vidt ikke så mye å gjøre på bloggen min om det ikke var for en interessant informasjon: Tiltalen bygger på de deler av den antatt medsammensvornes forklaring som støttes av andre vitner eller bevis. 

Dette er et viktig rettsprinsipp som har røtter tilbake til Israelsfolkets vandring i ørkenen:
Ett vitne alene er ikke nok til å felle en mann i spørsmål om skyld eller lovbrudd, uansett hvilket lovbrudd han anklages for, men etter to eller tre vitners utsagn skal saken stå fast. (1)
Både i straffesaker og sivile søksmål brukes «tause vitner» der rettsmedisinen har anvendt vitenskapen til å framskaffe bevis som kan koble tiltalte til saken.

Om man ikke kan kalle det «vitenskapelig», er det klare vitnesbyrd om de tre vitnene Johannes refererer til i dagens vers.

For det er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.
1 Joh 5:7-8
Det Johannes forsøker å få fram, er at Guds ånds nærvær i Jesu liv, og fødselsvæskene vitner om at hans påstand om at Gud er sann. Det er en viktig sannhet, men det jeg tar med meg inn i denne dagen er hvor viktig det er med et «samstemt vitnesbyrd».

Da tenker jeg først på meg selv. Samstemmer alt ved meg det vitnesbyrdet jeg målbærer, eller skaper jeg forvirring? Samtidig er ikke jeg en «ensom ulv» med et vitnesbyrd om Jesus – hvor samstemt er vitnesbyrdet som målbæres av oss som sammen utgjør Jesu kropp? Da tenker jeg ikke på at vi enes i spørsmål om ulikt syn på dåp eller andre teologiske stridsspørsmål, men at vi står sammen om det grunnleggende: 


At vi er sendt ut i verden på samme måte som Jesus – ikke for å dømme, men for at verden skulle bli frelst ved ham som kom full av nåde og sannhet. I dag vil jeg også be for de 1000 nådens misjonærer som paven sendte ut i går. De ble sendt med ordene «Gå, ikke med fordømmelse, men med tilgivelse og nåde!». Det er kjærlighetens evangelium.

Dagens ‘manna’:

Et samstemt vitnesbyrd!
----------------------------------------------
(1) 5 Mos 19:15 – NB det er interessant å lese resten av kapittelet.