torsdag 19. november 2015

Hva er det som gjør det gamle nytt?

Spørsmålet er relevant i mange sammenheng – ikke minst når jeg leser Bibelen. Jeg kan ikke nekte for at Bibelen er en gammel bok. De eldste tekstene kan være mer enn 3000 år gamle. Likevel er det noe som gjør at det gamle kan bli nytt.

Spørsmålet er også viktig fordi Bibelen flere steder gir uttrykk for at det gamle må vike for det nye. Her er et par eksempler:

«Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!» Mark 2:22
Når jeg leser det verset er det nyttig å bli minnet om at en ny vinsekk også kunne være en "gammel" sekk som hadde blitt lagt i bløt i vann over tid og deretter rubbet inn med olje. Det greske ordet brukt her er ikke "ny av eksistens", men "ny" som i "fornyet". (1)
Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!
2 Kor 5:17
Og hva som gjør det gamle nytt i dette tilfellet, forklarer Paulus slik: Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik (v 16). Det dreier seg altså om en ny kjennskap, en ny innsikt, en ny erkjennelse.

Dette tar jeg med meg som forkunnskap når jeg leser dagens vers:

Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i ham og i dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede.
1 Joh 2:8
Igjen ser jeg referansen til det sanne lyset (2), som ikke lenger er bare i Jesus, men også i dem som tror. Det gjør det gamle budet til noe helt nytt – jeg ser det i, og med, hans lys. Det er ikke lenger «på menneskelig vis», det er den store forskjellen som gjør det gamle nytt.

Dagens ‘manna’:

Det gamle blir nytt i hans lys!
--------------------------------------------
(1) Se: Den nye vin – et bilde på Den hellige ånd
(2) Joh 1:9
 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: