fredag 20. november 2015

Hvor mørkt er det i november?

Det merkes godt at det er mørketid på den nordlige halvkule. Men på mange måter er det mørketid i utvidet betydning av ordet også. Ja, det er lov å forbanne ondskap, men det er ikke lov å komme med hatsytringer overfor medmennesker på grunnlag av etnisk bakgrunn eller religiøs overbevisning. Vi er alle like verdifulle for Gud.

Igjen kan det ikke sies enklere enn det Johannes gjør:

Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket.
1 Joh 2:9
Det er ikke nok at de bibelske tekstene om kjærlighet gir meg gode varme følelser, dersom motsatsen – ‘hatet’ – dukker opp i møte med et medmenneske. Faren for at det å hate eller mislike veldig sterkt det som ondt, galt eller urett, fort kan smitte over på den som utfører handlingen, vil alltid ligge latent. Og når det får utvikle seg, kan det fort smitte videre. Til slutt klarer jeg ikke tenke en «frisk» (les ubesmittet) tanke. Paulus har en medisin som er viktigere enn noen gang: «Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» (2 Kor 10:5b). 

Vi påberoper oss retten til å være kritiske, og ‘ja’ det er ingen lov som forbyr kritisk tenkning. Men før jeg «har tenkt meg trett til døden» vil jeg spørre: «Si så hva du har tenkt, å, Gud!»(1). Noen ganger er jeg glad at jeg allerede vet hva han har tenkt. Tanken i dagens vers er mer enn klar nok, og klarer jeg å leve i lyset, kan akkurat det lyset gjøre november lys.

Dagens ‘manna’:

Jeg bestemmer hvor mørkt det er i november der jeg er!
---------------------------

(1) Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.

 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: