lørdag 21. november 2015

Hvor lyst kan det bli i november?

Hvordan kan november bli årets lyseste måned?

Da jeg i går adresserte mørkets tanker og skrev om hat, tror jeg mange umiddelbart tenkte slik jeg ofte gjør: «Jeg hater ingen». Og – dersom jeg bruker den mest ekstreme definisjonen av hat, er det definitivt sant.


Men så er det disse gråsonene. La meg gi deg et hverdagseksempel. Da jeg bodde i Oslo for et par år siden passerte jeg ofte romfolk som tigget. Jeg misliker sterkt tiggerkulturen, men ikke tiggerne, og klarer som regel å se enkeltmenneskene. Da går det som regel veldig bra når jeg ikke har det for travelt.

Men det var en kvinne blant dem….

Jeg observerte henne på avstand. Hun smilte til alle. Brukte et oppmuntrende «hei», men da jeg kom i uniform endret hun taktikk. Hun fremkalte et lidende ansikt, og stemmen gikk over i moll og klagende sutring. Første gang det skjedde, smilte jeg litt for meg selv. Men da det samme skjedde hver eneste dag, begynte jeg å forakte «spillet». Det tok ikke lang tid før forakten smittet fra «spillet» til «kvinnen». Jeg hadde blitt smittet av noe alvorlig.

For kvinnen fikk det ikke andre konsekvenser enn at hun kanskje gikk glipp av en tier, men min forakt eller ringeakt for et menneske er i hvert fall ikke kjærlighet, og da er det jeg som sitter med problemet og er den tapende og lidende part. Kvinnen hadde egentlig ikke gjort meg noe, likevel blusset «sykdommen» opp hver gang jeg så henne, og noe av dagen var ødelagt. For i henne så jeg min egen elendighet. Den eneste medisinen som virker på slikt, er å la Den hellige ånd styre tanken. For det finnes egentlig bare en vei til mer lys, og den handler om å elske sin neste slik Jesus elsker oss.

Det er det Johannesbrevet handler om:

Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall.
1 Joh 2:10
…hvor lyst det kan bli i november avhenger av at hans etterfølgere blir i lyset ved å elske sine medmennesker.

Dagens ‘manna’:

Jeg er en av hans etterfølgere!
---------------------------------------
Bildet er tatt den 19. nov. kl. 16:40 - jeg ønsker meg masse vakkert lys i november i alle betydninger av ordet.
 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: