mandag 2. november 2015

Den fysiske berøringen

Jeg klarer ikke å slippe den lille setningen: «det vi så og som hendene våre tok på» fra åpningen av det første Johannes-brevet (1)

Jeg har både forståelse og sans for bruk av fysiske symboler som kan illustrere åndelige sannheter, men jo dypere jeg trenger ned i den tros- og tankeverden Johannes inviterer meg inn, dess mer går det opp for meg at han knytter det det fysiske til «kroppen», og ikke til elementer eller fysiske ritualer.

Jeg undres også over om henvisningen til «det vi så og som hendene våre tok på» utelukkende er knyttet til kroppen til «Ordet som ble menneske» (2). Hva om Johannes også henviste til Jesu kropp til enhver tid, også til Jesu kropp i min samtid?
Dersom ikke Jesus berører verden med sin kropp, og lar søkende hender få berøre «brødet fra himmelen» (3) representert ved hans etterfølgere, da er det lite mening i at kroppen samles om fysiske ritualer i mer eller mindre lukkede forsamlinger. Hva hjelper det verden at jeg får en god følelse av ta imot «vinen» som symboliserer Jesu blod, dersom ikke jeg bøyer meg ned ved ham som ligger ved veien og heller helbredende «vin» i sårene hans? (4)

Er jeg så fysisk tilstede som «Jesus» at mennesker kan ta på meg? 

Er fellesskapene våre preget av en sunn og god fysisk berøring av kjærtegnende varme? Ja, jeg er klar over farene. Jeg er klar over at vi må være våkne for grenseoverskridende atferd, men vi trenger også det fysiske fellesskapet. Vi trenger å berøre hverandre på en måte som synliggjør Jesus i vår verden. Verden lengter etter å se godhet. De lengter etter renhet. «Vår nasjon trenger det gode, vi trenger renhet!» sa en av renholderne våre til meg for et noen få dager siden. Det var med henvisning til det hun tidligere hadde sagt om at «Det er så annerledes å jobbe for dere enn de forrige eierne. Dere ser oss som mennesker og behandler oss som det!»

Han som siterte Jesu ord: «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde» (5), hadde forstått viktigheten av å være «fysisk» tilstede i verden. 


I går var dette temaet under møtet vi fikk med oss i Regent Hall. Da innbydelsen ble gitt, var det flere som søkte fram til forbønn. Bildet er ikke tatt i går, men det illustrerer også den fysiske berøringen. Jeg tror det er et vitnesbyrd om «det vi så og som hendene våre tok på».

Dagens ‘manna’:

Jeg vil berøre mennesker med Jesus.
------------------------------
(1) 1 Joh 1:1
(2) Joh 1:14
(3) Joh 6:35
(4) Luk 10:34
(5) Joh 17:15
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: