søndag 30. august 2015

Mer enn én oppfyllelse

Det er interessant at Johannes flere ganger bruker forklaringen «for at Skriften skulle bli oppfylt» om en hendelse i sin beretning. Slik er det også i dag:
Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans.
Joh 19:28-29
Johannes sikter igjen til et vers fra den messianske salmen han har referert til tidligere(1): «Munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv» (2), men det som skjer videre er kanskje enda mer spennende.

Jeg tenker da ikke primært på vineddiken som han får å drikke. Den var en blanding av sur vin og vann som var vanlig tørstedrikke for arbeidere og soldater. Jeg tenker på hvordan den ble servert, og det spesielle er ikke det praktiske med svampen, men at den ble satt på en isopstilk.

Isop hadde en sentral plass i «Forbigangen», den første påskefeiringen. Det var isop som ble brukt til å smøre blodet fra offerlammet på dørpostene til hebreerne i Egypt(3). Derfor ser jeg mer enn én oppfyllelse i dagens vers. Det er mulig at navnet Isop faktisk stammer fra det hebraiske «esob» som betyr hellig plante.

Uansett om den er identisk med urteplanten isop, ble den hellige planten brukt til rensing både av templet og spedalske. David bruker isopbildet når han er i syndenød etter sitt store fall: «Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.»(4)

Da Jesus visste at det var fullbrakt, gjaldt det ikke bare frelsen fra døden, men at renselsens mulighet var fullbrakt. Den symbolske handlingen med drikke for den som tørster som serveres på en isopstilk, understreker dette.

Dagens ‘manna’:

Alt som skjer på korset, bekrefter offerets betydning
-----------------------------------------
(1) Jfr loddkastingen om kappen i «Hva er det med kappen?»
(2) Salme 22:16
(3) 2 Mos 12:22
(4) Salme 51:9 
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: