lørdag 29. august 2015

Å bli vist tillit

Det er ingen selvfølge å bli vist tillit. Derfor gjør det noe med oss når det skjer. Å bli vist tillit er nesten som en kjærlighetserklæring. Jeg viser ikke tillit til et menneske jeg er redd for eller frykter. I sitt første brev skrev Johannes: I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut (1).

Fordi jeg selv opplever meg som elsket av Jesus, har jeg ikke vansker med å forstå at Johannes valgte å omtale seg som «disippelen Jesus elsket». Jeg tror en av grunnene til at han oppfattet det slik, var den enorme tilliten han må ha opplevd da han sto ved Jesu kors:

Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.
Joh 19:25-27
Dette er kanskje ikke en viktig fortelling i det store dramaet, men den er enda et «øyenvitnespor». Fortellingen var viktig for Johannes, og derfor tar han den med (2). Likevel sier det noe om hvem Jesus tenkte på da han hang på korset – fokuset var på andre og omsorgen for dem. Og - er en lekse om å vise tillit, og hvor viktig den er for at et menneske skal oppleve seg som respektert og elsket.

Jesus viser sine etterfølgere en enorm tillit. Vi blir satt til å forvalte verdens viktigste oppdrag, og vi blir utrustet med enorme åndelige ressurser for å kunne gjennomføre det. Også de ressursene kan misbrukes, derfor er det forunderlig at han tar sjansen, men han gjør det fordi han elsker oss, og tillit er en del av kjærlighetens innhold.

Dagens ‘manna’:

Tillit er en del av kjærlighetens innhold.
------------------------------------------
(1) 1 Joh 4:18
(2) På samme måte som Markus er den eneste som har med den litt «meningsløse» informasjonen etter at Jesus ble tatt til fange: «En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, men han slapp linkledet og flyktet naken bort.» Mark 14:51-52. Den eneste forklaringen på hvorfor dette er med er selvfølgelig at det Markus sitt eget vitnesbyrd.
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: