torsdag 28. mai 2015

Åpen høringI løpet av de siste 20 årene har det blitt vanlig med åpne høringer i Stortinget. Det er relativt mange informasjonshøringer, men det er gjerne kontrollhøringene vi legger merke til. Det er fordi disse gjerne stiller kritiske spørsmål ved for eksempel en ministers utøvelse av sin posisjon i en konkret sak. Det er noe liknende som fant sted etter at Jesus var tatt til fange:
Øverstepresten spurte nå Jesus ut om disiplene hans og om læren hans. Joh 18:19
Øverstepresten var utvilsomt i sin fulle rett til å spørre Jesus ut om lære og «organisasjon». Som jeg tidligere har bemerket, er det derimot absolutt grunn til å betvile om Annas hadde den retten. Det er han som skjuler seg bak tittelen her, for Annas sender ham videre til øverstepresten Kaifas* etter at forhøret er ferdig.

Det er viktig at jeg ikke ser på åpne spørsmål om lære og organisasjon som en trussel i seg selv. Situasjonen Jesus befant seg var selvfølgelig truende rent menneskelig sett, og i en slik kontekst kan også et spørsmål være truende. Mange ganger i løpet av sine tre virke-år fikk Jesus spørsmål som på sett og vis var legitime, men som ble stilt for å sette ham fast. Hver gang snudde han spørrerunden til sin fordel fordi hans «time» enda ikke var kommet. Foran den «uoffisielle» øverstepresten er situasjonen en annen. Timen er kommet.

Jeg liker veldig godt å bli utfordret på min tro, for det gir meg en anledning til å vitne. Rådet fra Paulus er også klart: «Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» (Kol 4:5-6)

Dagens ‘manna’:

Bruk den dyrebare tiden godt.
------------------------------------
* se Joh 18:24
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: