fredag 29. mai 2015

It's an open secret!!!!

Jeg sliter med å forstå at kristen tro kan blandes med hemmelige ritualer. Alt Jesus sto for foregikk i åpenhet. Det som foregår i det skjulte, setter jeg umiddelbart et spørsmålstegn ved. Ikke fordi det nødvendigvis foregår noe ondt, okkulte handlinger eller ting som ikke tåler dagens lys, men fordi det latinske ordet Occultus betyr hemmelig, skjult eller tilslørt. Det som er skjult er faktisk det motsatte av alt det Jesus representerte:
Jesus svarte: «Jeg har talt åpent for hele verden. Jeg har alltid undervist i synagoger og i tempelet, der alle jøder kommer sammen. Aldri har jeg talt i det skjulte. Men hvorfor spør du meg? Spør heller dem som har hørt meg, om hva jeg har talt til dem. De vet hva jeg har sagt.»
Joh 18:20-21
En av mine grunnleggende verdier er åpenhet. Det å kunne leve transparent eller gjennomsiktig, gir en stor frihet. Med en gang jeg har noe å skjule, blir det slitsomt å leve. Samtidig har jeg ikke behov for å eksponere meg for å få oppmerksomhet om min egen person. Jeg kunne levd lykkelig i landlige omgivelser i pakt med Vårherre, naturen og meg selv. Men når jeg har fått del i Kristus, har jeg også fått del i et oppdrag og et budskap. Det budskapet blir kun troverdig dersom det kan stadfestes i et liv som tåler å leve i lyset, og dersom det blir formidlet åpent og aldri i det skjulte. Slik Jesus gjorde. Det var faktisk det han ble tiltalt for.

Dagens ‘manna’:

Jeg ønsker å leve «åpent» og gjennom det rette fokus på Jesus
-------------------------------------------  
NB – se også refleksjonene: «Helt gjennomsiktig» og «Den gode avsløringen» 

* Sangen "It's an open secret" er muligens den største hit Joystrings hadde. Den spiller på spenningen mellom at det ikke er en hemmelighet at jeg elsker min Frelser, og at det er et mysterium at både du og jeg kan søke og finne ham. Her er et mimrebilde for spesielt interesserte:

 
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: