onsdag 27. mai 2015

Det var kaldt

Overskriften passer på veldig mye av det jeg har opplevd i friluft den siste tiden. Bortsett fra den fantastiske dagen vi hadde på Kristi himmelfartsdag, har det meste av mai regnet eller blåst bort. Likevel – både inne og ute har jeg møtt mye varme.

Den doble betydningen som ofte ligger helt oppe i dagen i Johannesevangeliet, blir ekstra tydelig når han følger opp Peters første fornektelse med ordene «Det var kaldt!».
Ja, det kjentes helt sikkert slik for Peter både utvendig og innvendig. Hvor skulle han nå søke «varme»?
Det var kaldt, og tjenerne og vaktene hadde tent et bål og sto og varmet seg ved glørne. Peter sto også og varmet seg sammen med dem.
Joh 18:18
Det er forunderlig at Peter søker varme ved «fiendens» bål. Det ligger en veldig kontrast i den enheten som er fokuset i Jesu bønn for alle sine i det forrige kapittelet, og det at Peter nå sto og «varmet seg sammen med dem». Det var ikke for å inkludere «dem» i sin varme, men for å «låne» litt av deres. Femti dager senere ble bildet snudd. Da sto 3000 mennesker og kjente på den gysende kulden i sitt indre og spurte Peter: «Hva skal vi gjøre?» 
Da kunne Peter invitere dem inn i fellesskapet og varmen av Den hellige ånds ild.

Dagens ‘manna’ er to spørsmål:

Hvor søker jeg varme?
Søker mennesker varme hos meg?
-------------------------------
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: