fredag 26. desember 2014

Forfremmet til herligheten

Jeg kunne brukt dette begrepet fordi det er «Stefanus-dagen» eller martyrenes dag i dag, men det er ikke primært derfor. Jeg vil likevel benytte anledningen til å minne om at det er mange kristne som i dag opplever å bli forfulgt og henrettet på grunn av sin tro. De som lever under slike forhold, viser gjennom sine liv hva troen egentlig er verd. Jeg beundrer dem og ber at deres tro ikke må svikte*.

Det er likevel selve begrepet «Forfremmet til herligheten» som jeg vil fokusere på i dag. Vi har brukt det i Frelsesarmeen nesten siden starten. Det dukket opp i skriftlig form første gang i «War Cry» i desember 1882 – altså drøye fire år etter at bevegelsen tok navnet «Frelsesarmeen». I dag har jeg hørt det brukt også i andre kirkesamfunn, og det er utvilsomt et bibelsk belegg for å si dette om en trofast tjener som Herren kaller hjem til seg.

Og da er jeg tilbake i «Dypdykket» i Johannes:

Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart.
Joh 13:32
I det foregående verset hevdet Jesus at han gjennom Judas’ forræderi ble «herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham». Som en følge av at Gud ble herliggjort gjennom ham, er det altså at Gud skal herliggjøre ham. Jeg tror Jesus her snakker om oppstandelsen fra de døde og «forfremmelsen til herligheten». Skjønt i Jesu tilfelle er det mer snakk om en gjenopprettelse av den herligheten han frasa seg da han «ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.» (Fil 2:7) Sitatet er fra Kristushymnen Paulus siterer i Filipperbrevet. Denne hymnen forsetter med å slå fast det nettopp er på grunn av fornedrelsen at Gud har «opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn» (Fil 2:9).

Så også her er Jesus et forbilde på det som skal skje med alle dem som Gud er blitt herliggjort gjennom. Gud vil herliggjøre dem gjennom forfremmelse til herligheten. Jeg liker tanken!

Dagens ‘manna’:

Gud skal også herliggjøre!
-----------------------
* Jfr Luk 22:31-32
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: