fredag 14. november 2014

Trøst i et vanlig ord«Likevel» er et ord som gir et nytt perspektiv til noe som allerede er sagt. Ordet kan følge både et positivt og et negativt utsagn og gjøre utsagnet mer nyansert. Johannes har gitt et pessimistisk bilde av vantro blant dem som hørte Jesus. Han har funnet trøst i profetier som har forutsagt vantro, men ser også glimt av håp:

Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene.

Det hender jeg blir motløs når jeg ser vantro og moralsk forfall i samfunnet vårt, og noen ganger kan det å stå for kristne verdier føles ganske «ensomt». 
I en slik situasjon er det mange som har vært før oss. Elia trodde han var den eneste troende igjen i Israel og var så deprimert at han ønsket å dø. Gud måtte minne ham om at det «likevel» var 7000 som ikke hadde bøyd kne for Baal (1 Kong 19). 

Bildet når det gjelder tro og vantro i Norge er også nyansert. Det er fortsatt mange som tror. Hvorfor de ikke står fram vil jeg reflektere litt over i morgen, men i dag finner jeg trøst i «likevel» er det sant at det er mange som tror, og enda flere som vil tro. 
Jeg er ikke så opptatt av å bruke «likevel» når jeg opplever noe positivt, men det gjør utrolig godt å bruke ordet når jeg opplever noe negativt. 

Dagens ‘manna’:

Utfordringer i kø – «likevel»…

----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: