torsdag 13. november 2014

Å se det før det blir synlig

Det handler fortsatt om profetier, og det er spennende at Johannes indirekte gir et eksempel på hvordan en profeti kan oppstå:
Dette sa Jesaja fordi han så Jesu herlighet og talte om ham.
Joh 12:41
Verset fra Jesaja som Johannes akkurat har sitert, er hentet fra kallsopplevelsen Jesaja hadde da han så Herrens herlighet i templet som er beskrevet i Jes 6
Dett kapittelet sier veldig mye om herlighet, om renselse og om villigheten til etterfølgelse. Jesaja er villig til å ta konsekvensen av det han ser og hører. Og Johannes ser at han så det som enda ikke var synlig. Oppsummert er det ganske enkelt et fantastisk bilde på kristenlivet i praksis – det handler om å leve i tro og gjøre det Gud ber om.

Dagens ‘manna’:

Tro er visshet om det som ikke sees
……………………………..
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: