onsdag 12. november 2014

Kristiansand - en profeti

Gårsdagens ‘manna’ var «Jeg vil gjøre noe med det jeg hører», og jeg tar det med meg inn i denne dagen også. For det handler fortsatt om profetier. Johannes fortsetter med å sitere Jesaja som en forklaring på dem som ikke tar imot Jesu budskap:
Jesaja har også sagt
Han har blindet deres øyne
og forherdet deres hjerte,
for at de ikke skal se med øynene
og forstå med hjertet og vende om så jeg får helbrede dem.    

Joh 12:40
Verset utfordrer – ikke minst fordi Jesus også bruker dette verset som en forklaring på hvorfor han taler i liknelser (Mark 4:10-12) - det er fordi tilhørerne blir tvunget til å lete etter de åndelige sannhetene som ligger i liknelsene. Jeg tror at det handler om vilje til å gjøre noe med det vi ikke forstår.

Den hellige ånd ber meg av og til å profetere, og det skjedde også da jeg hadde en Bibelhelg i Kristiansand 27. – 29. oktober 1995. På det siste møtet skulle jeg tale, og jeg opplevde at Gud ba meg profetere over Frelsesarmeen og byen. Gjennom hele møtet ble jeg minnet om dette, men jeg fikk ikke noen «bilder» eller «ord», bare den indre tiltalen: «Du skal profetere!». Da jeg var ferdig med talen, hørte jeg det igjen. Med samme respons: «Hva skal jeg si?» - det eneste som kom tilbake var: «Profetér!»
 

Da gjorde jeg det som jeg advarer mot når jeg underviser om nådegavene, jeg bestemte meg for å starte med: «Så sier Herren!» og så måtte resten bli hans ansvar. Ofte husker jeg ikke hva jeg sier, men i dette tilfellet, ble jeg så overrasket av deler av det jeg hørte meg selv si, at jeg aldri kommer til å glemme det. Det viktigste innholdet lød omtrent som dette: «Vekkelsen vil komme til byen gjennom deres barn, dere vil bli overrasket over at jeg lar min Hellige ånds salvelse følge barna og gjennom dem vil menigheten og byen bli forvandlet».

Egentlig har jeg alltid tenkt at det er viktig å formidle evangeliet til barna og ikke bare bibelhistorien, men at de skulle bli bærere av vekkelse kom som et sjokk. Personlig førte dette til at jeg siden ikke har vært redd for å be barn om å be for meg – og jeg har gledet meg når jeg har hørt at barn blir fylt av Den hellige ånd og opplever at kristendom er liv og ikke bare en teori.

Da jeg den 11. – 16. januar 2011 var hovedtaler på fellesmøtene i Kristiansand ble møtene i Domkirken også sendt direkte over nærradioen. Torsdag 13. jan. var jeg invitert til å være med under forbønnen i radiostudio etter at møtet var slutt. Det var derfor nærmere midnatt da jeg gikk fra Filadelfia tilbake til hotell Norge. På den korte spaserturen kom Guds ånd igjen sterkt over meg og jeg ble minnet om profetien jeg fikk drøye 15 år tidligere, og opplevde at Gud sa: «Det er fortsatt gjennom barna jeg vil nå denne byen!»


Neste morgen var jeg invitert til frokost i pastorfellesskapet «Sammen for byen». Foruten meg var også en ung, sentral politiker invitert. Det var en uformell sammenkomst, og politikeren sa noen ord, og jeg ble spurt om det var noe særlig jeg kjente på for byen. Da delte jeg denne profetien og stadfestelsen fra kvelden i forveien, og da vi ba sa jeg til politikeren at dersom han ville gjøre noe for byen måtte fokuset være på barna.

Den 25. september i år, hadde denne politikeren ringt til en offiserskollega fordi han ønsket å komme i kontakt med meg. Telefonoppringningen skjedde underveis til offisersmøtene, så jeg tok kontakt med vedkommende ved første anledning samme dag. Han ville gjerne få bekreftet profetien, og han ønsket at jeg skulle skrive ned det jeg husket – hvilket jeg her gjør. Bakgrunnen for at han ønsket kontakt, var alt som hadde skjedd de senere årene og han var overrasket over å se hvordan oppfyllelsen av profetien er i ferd med å ta form. Et par ting: Kommunen forvalter et stort kulturfond, og valgte å fokusere på byggende kulturtiltak for byens barn. Reiselivsnæringen har valgt å markedsføre byen som «Barnas by». 20% av alle barn og unge er registrerte aktive medlemmer i byens menigheter.

Sist helg var jeg i Kristiansand igjen. Vekkelsen skal komme til byen gjennom dens barn!

Dagens ‘manna’:

Det er noen i byen som hører!
--------------------------------------  
Foto: Jarl Holberg        
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: