torsdag 1. mai 2014

Vilje til tro

Når jeg har samtaler med mennesker som sliter med å tro, er det viktig for meg å stille spørsmålet: «Vil du tro?». Jeg er nemlig overbevist om at å tro også er et spørsmål om å ville tro. 

Dermed utfordrer jeg påstanden om at «viljen er trellbundet av synd». De som tar en slik påstand til det ekstreme mener derfor at et menneske aldri fritt vil kunne velge å bli frelst, men er avhengig av at det er prester som administrerer deres frelse gjennom rituelle handlinger.

I Johannes finnes det en rekke koblinger mellom vilje og tro, og jeg har allerede berørt tematikken flere ganger*. Det kommer også tydelig fram i dagens vers:

Jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og fått synet, før de hadde fått tilkalt foreldrene hans.
Joh 9:18
Å stille betingelser for å ville tro, er typisk for oss mennesker. Til og med Tomas som var en av apostlene, stilte betingelser for å «ville tro» at Jesus hadde stått opp fra de døde – og «selvfølgelig» er det Johannes som har med denne fortellingen også. Dersom det er apostelen Johannes som har skrevet evangeliet, er det sannsynlig at den gamle apostelen hadde masse erfaring med denne formen for argumentasjon knyttet til tro. Derfor var det sikkert viktig at oppstandelsesfortellingen også kulminerte med «Salige er de som ikke ser og likevel tror» (Joh 20:29).

Dagens ‘manna’:

Å ville tro fører til salighet
-----------------------
* Se eksempler under etiketten «Vilje»
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: