onsdag 30. april 2014

Meningers mot

Jeg har ikke hatt anledning til å se dokumentarfilmen «En prest og en plage» om Børre Knutsen. Jeg har alltid vært en stor beundrer av hans mot og hans kamp for det ufødte liv. På tross av skepsis og kritikk i etterkant, er jeg glad for at jeg ga ham anledning til å tale i Templet i Oslo da jeg var korpsleder der. Børre hadde meninger og hadde mot til å stå for dem.

I neste nummer av Krigsropet har jeg en «leder» med tittelen «Gå bort og syns ikke mer!». Jeg er så lei av «synsing» og heier på dem som står for noe som trosser opinionens fritt-flytende synsing. 


Vi trenger noen som våger å bli «folkefiender» fordi de elsker folket.

Jesus var slik og derfor burde hans kropp i verden i dag også være slik:

Da sa noen av fariseerne: «Denne mannen er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten.» Andre sa: «Hvordan kan en syndig mann gjøre slike tegn som han?» Det ble uenighet blant dem om dette. Da spurte de igjen den blinde: «Hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine?» Han svarte: «Han er en profet
Joh 9:16-17
Det er godt å registrere at det var forskjellige meninger i flokken av fariseere, men det er enda mer spennende at de spurte om den blindfødtes personlige mening – ikke bare om hendelsesforløpet. Og «hatten av» for at han sa sin oppriktige mening uten å tenke på eventuelle konsekvenser.

Dagens ‘manna’:
Jeg vil ikke tie om noe jeg mener er viktig.
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: