tirsdag 29. april 2014

Forhør

Jeg har vært i «forhør» noen ganger. Egentlig er det ganske spennende erfaringer å ta med seg - selv om spenningen avhenger litt av situasjonen og bakgrunnen for forhøret.

Han må ha følt seg litt underlig den blinde som ble kryssforhørt fordi han hadde fått synet igjen. Det hadde jo vært helt topp om det ikke hadde skjedd på en lørdag…
Det var sabbat den dagen Jesus hadde laget til leire og åpnet øynene hans. Også fariseerne spurte hvordan han var blitt seende. Han svarte: «Han la leire på øynene mine, jeg vasket meg, og nå ser jeg.»
Joh 9:14-15
Det virker som om Johannes kommer med tilføyelsen om at miraklet fant sted på en sabbat som en forklaring på hvorfor forhøret fant sted. I og med at det hadde skjedd et brudd på et av de ti bud, var det en selvfølge for «lovens voktere» at de var i sin fulle rett til å spørre ut en av de impliserte partene. Og det er nettopp den undervisning som kommer ut fra denne typen situasjoner som er så viktig å formidle. Gud vender det som kan virke som en trussel til noe som gir dypere innsikt.

Tenk om jeg kunne hvile i den overbevisningen når jeg står i utfordrende situasjoner. Tro om ikke det er enda et motiv for hvilke fortellinger Johannes valgte til sitt evangelium?

Dagens ‘manna’:
Gud kan bruke en trussel til å gi meg større innsikt.
--------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: