mandag 28. april 2014

Behov for fagfolk

Jeg liker å finne løsninger og gjøre ting selv, men jeg oppsøker gjerne fagfolk for å få gode råd. På alle områder av livet, og i utfordringer jeg møter, er det noen som kan mer, har tenkt mer og skapt mer enn det jeg har av kunnskap, tanker og erfaringer. 
Derfor er det lurt å søke råd.
 

Men - jeg har også opplevd å få råd fra fagfolk som var direkte feil. Også «eksperter» kan bli sittende fast i løsningsmønstre som er utgått på dato.

Naboene og vennene som var vitne til at den blindfødte nå kunne se, trodde det de så, men de kunne ikke forklare det og ønsket å vite mer. De trengte råd fra fagfolk, og det søkte de:

Da førte de mannen som hadde vært blind, til fariseerne.
Joh 9:13

Folket hadde tillit til fariseerne og stolte på deres vurderinger (Joh 7:26), og det var et godt forhold mellom folket og fariseerne (Joh 7:32).
Søndagsskolebildet av fariseeren som «den store stygge ulven» i eventyret, ble smadret på offisersskolen da jeg ble klar over at de oppsto som en form for «vekkelsesbevegelse» drøyt 100 år før Kristus. Jeg tviler ikke på at fariseerne var gode fagfolk. Jeg tror at de hadde de beste intensjoner og at de spilte en viktig rolle i bevaringen av det jødiske folks identitet. De var kjent med Toraen og de muntlige tolkningstradisjonene og så det som sin oppgave å verne den fra ethvert angrep.

Men om de var de rette til å gi råd til «mirakelets» naboer og venner, er jeg mer usikker på. Kanskje de satt fast i løsningsmønstre som var utgått på dato. I så fall kan det da være et bibelsk belegg for påstanden: «Den forrige vekkelsens barn blir ofte den nye vekkelsens fiender».

Dagens ‘manna’:

Gud, hjelp meg å lytte til erfarne «fagfolk», samtidig som jeg er åpen for det du gjør i vår tid.
--------------------------------
* "Sinnasnekkeren" ville nok aldri anbefale noen å ha en slik vinkel på stigen under arbeid - det må nok andre fagfolk, f. eks. fotografen, ta ansvaret for.
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: