lørdag 3. mai 2014

Når blir et menneske ansvarliggjort?

Spørsmålet er relevant i mange sammenheng. Det hadde vært lett om alt bare kunne knyttes til myndighetsalderen. Men ifølge norsk lov er det ansvar som trer i kraft tidligere – f. eks. er den kriminelle lavalderen i straffeloven satt til 15 år (§46/§20). Samme alder er i lov om trudomssamfunn og ymist anna satt som grense for å kunne «melda seg inn i eller ut or trudomssamfunn» (§3), mens Barneloven fastslår at barn over 7 år har rett til å bli hørt før det tas avgjørelser i barnefordelingssaker (§31).

Bakgrunnen for den juridiske innledningen er utspørringen av foreldrene til den blindfødte. I går skrev jeg om at de bekreftet at han var deres sønn og at han var født blind, men de fikk et spørsmål til: «Hvordan er det så gått til at han kan se?» (Joh 9:19b). På dette spørsmålet var de mer unnvikende og svarte:

«…hvordan det er gått til at han nå kan se, vet vi ikke, og heller ikke hvem som har åpnet øynene hans. Spør ham selv, han er gammel nok til å svare for seg.»
Joh 9:21
Hvorfor de svarte slik har Johannes en forklaring på som jeg kommer tilbake til i morgen. Samtidig kan jeg ikke dy meg for å tenke at de kommer med en kritikk av umyndiggjørelsen av den unge mannen. Jeg har vært vitne til at det til og med i vårt relativt opplyste samfunn skjer at det er ledsageren som får et spørsmål som burde ha gått direkte til den funksjonshemmede.

Men hvorfor er det interessant å vite at «han er gammel nok»?

Ganske enkelt fordi hele kapittelet egentlig handler om ansvar. Det begynte med spørsmålet om hvem som hadde ansvaret for at han var født blind – og ansvar ligger som en undertone hele veien fram mot kapittelets klimaks. I følge foreldrene må den unge mannen som hadde blitt seende ha vært mer enn 13 år og 1 dag. I følge Talmud* er dette tidspunktet da en gutt blir ansvarlig overfor loven, noe som markeres med bar mitzvah (den jødiske «konfirmasjonen»). Det er nært knyttet til puberteten noe som gjør at jentene har bat mitzvah et år tidligere (tradisjonen med miszvah for jenter er innført i nyere tid). Dette er interessant med tanke på Jesu utsagn om at Guds rike hører barna til. Noe som kan bety at de blir ansvarlige for sitt eget liv når de er «gamle nok til å svare for seg». For meg er dette viktig kunnskap som har stor betydning for mitt teologiske ståsted.

Dagens ‘manna’:

Gud har gjort meg ansvarlig for mitt eget liv
--------------------------------
* Talmud (hebraisk תַּלְמוּד) er den store samlingen av sitater og uttalelser av jødiske skriftlærde som i tillegg til Tanákh har betydning for jødedommen i dag.
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: