søndag 18. mai 2014

Hjelp til tro

Av og til kan det være god hjelp til tro å bli minnet om hva jeg har vært vitne til. Etter mange år som Jesu disippel har jeg sett mye av hva han er og gjør. Andre minner meg om det, og jeg minner meg selv om det. Mannen som var født blind var klar til å tro. Han trengte bare å vite hvem Menneskesønnen var, og det ville være nok. Derfor minnet Jesus ham hva han allerede hadde sett:
«Du har sett ham, det er han som snakker med deg.»
Joh 9:37
Det var nok for mannen. Han var straks klar til å bekjenne: «Jeg tror, Herre», sa mannen (Joh 9:38a).

Derfor er det viktig å minne hverandre om hvem Jesus er og hva han har gjort og gjør.

Dagens ‘manna’:
Mange har sett nok til å tro!
------------------------------
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: