mandag 19. mai 2014

En naturlig konsekvens


Hva er den første og naturlige konsekvens av en trosbekjennelse?

Jeg er overbevist om at jeg vil få forskjellige svar på et slikt spørsmål. Det er mye mulig at de fleste svarene ville høre hjemme i sekkeposten «konsekvenser av trosbekjennelse» og dermed være riktige svar. Jeg skal heller ikke påstå at det finnes kun ett riktig svar, men - sender ikke Johannes et viktig signal ved å beskrive hva den blindfødte gjorde umiddelbart etter at han hadde bekjent at han trodde?
Jeg tror det - og jeg vet at det er viktig:
«Og han tilba ham.»
Joh 9:38b
Å tilbe Jesus var det samme som å anerkjenne ham som Gud. Enhver jøde visste at:
«Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»
Matt 4:11
Mannen som var født blind gjorde noe som var helt uvanlig – ja, utenkelig for en jøde. Det var så alvorlig at det kunne koste ham livet, men samtidig understekte det at han hadde forstått hva bekjennelsen «Jeg tror» måtte få som en "naturlig" konsekvens.

En bekjennelse er ikke bare å si det som er riktig, men å la bekjennelsen få de nødvendige følgende for hva jeg gjør med livet mitt.

Dagens ‘manna’:
Min trosbekjennelse må få konsekvenser
--------------------------------
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes
Ingen kommentarer: