fredag 25. april 2014

Nysgjerrighet er en god ting

I voksen alder har jeg alltid betraktet nysgjerrigheten min som en velsignelse. Den gir meg appetitt på å lære nye ting og søke dypere innsikt. Nysgjerrighet kan misbrukes, og «sladderpressen» benytter seg av vår tilbøyelighet til å ville vite også det som er helt uviktig å vite. 

Dette er ikke noe nytt. Hans E. Kinck karikerte dette i den fantastiske novellen «Den nye kapellanen» allerede i 1897, og for 2000 år siden fanget Johannes opp nysgjerrigheten i folkemengden som var vitne til et under:
«Hvordan ble øynene dine åpnet?» spurte de.
Joh 9:10
Folkets nysgjerrighet var kanskje det som skulle til for at de også fikk sine øyne åpnet. Nysgjerrighetens motstykke må være likegyldigheten. Den største hindringen for Gudsrikets utbredelse er ikke motstand, men likegyldighet. Når likegyldigheten sprer seg, smitter det fort over på troens folk. Heldigvis er det slik at også nysgjerrighet er smittsomt. Derfor skulle jeg ønske at det i mye større grad fikk prege Jesu disipler av i dag.

Dagens ‘manna’:
Jeg vil høre menneskers vitnesbyrd om hvordan øynene deres ble åpnet!
------------------------------
Se også «Utprøving»
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: