tirsdag 1. april 2014

Hvorfor er det som er så lett så vanskelig?

Sist søndag hadde vi en fantastisk dag på Sagene. Tre unge mennesker ble soldater og avla hver sitt herlige vitnesbyrd. Sandra Ryan talte i møtet og etter lunsj hadde hun et seminar om å bønn. Hun fokuserte på at bønn begynner med Gud – ikke med oss. 

Så tok hun oss med på et bibelstudium om hvordan Gud taler, og at det han ber oss om å gjøre egentlig er veldig lett å gjøre, men det handler om lydighet. Jeg kjenner meg veldig igjen i en slik undervisning, men hvorfor er det som er så lett så vanskelig? Det spørsmålet er en naturlig konsekvens av dagens vers også:
«Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke.»
Joh 8:45
Hvorfor er sannheten så vanskelig å tro?

Ut fra sammenhengen er svaret gitt: Fordi Satan er løgnens far. Helt siden «Edens hage» har Satan utfordret sannheten. Ikke ved å motsi den direkte, men ved å begynne å stille spørsmål ved den: «Har Gud virkelig sagt?»

Når Gud ber oss om å gjøre enkle ting – som f. eks. da han ba Moses om å løfte staven, kommer Satan med spørsmålet: «Er det virkelig Gud som ber deg om noe så dumt? Tenk hvor tåpelig du blir seende ut når du står der med staven løftet og ingenting skjer! Det er litt av et lederskap! Du kommer til å se ut som en idiot! Hvem vil følge deg da?» 

- det er da det blir vanskelig å velge det lette Gud ber om.

Dagens ‘manna’:

Gud, gi meg mot til å følge sannheten!
--------------------


Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: