lørdag 15. mars 2014

Viktigheten av ord

Jeg tror at vi alle fra tid annen blir lei av ord. Det blir fort for mange ord og for lite handling. Samtidig er ordene fantastiske å ha når jeg skal formidle noe som er viktig. De var utvilsomt viktige for Jesus også – og akkurat det hadde Johannes fanget opp:
«Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.»
Joh 8:31
Jesus er selv Ordet, eller Gud som blir menneske for å gi begrepet Gud innhold. Det er det som er Jesu ord. Altså en åpenbaring av hvem Gud er. Hvis jeg blir i den sannheten er jeg virkelig hans disippel.

Hvordan vet jeg det? Ganske enkelt fordi det står i det ordet han sier at jeg skal bli i. Dette er en form for sirkelargumentasjon. Det er motsatsen til «den onde sirkel» som det kan være så vanskelig å komme ut av. Dette er «den gode sirkel» som jeg ikke ønsker å komme ut av.

Dagens ‘manna’:
Det er mitt forhold til Ordet som gjør meg til disippel
--------------------------
Se også «Finnes det uvirkelige disipler?»


Ingen kommentarer: