søndag 16. mars 2014

Enda mer bonus

Dette er ikke et innlegg om grådige banksjefers spesielle tolkning av meningen med et spleiselag, men en klar og tydelig ekstrabonus av det å «bli i Jesu ord»:
«Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri»
Joh 8:32
Å bli kjent med Jesus, er å bli kjent med sannheten. Det er i seg selv en bonus, men det å kjenne ham er også ensbetydende med frigjøring. Sannheten kan av og til virke brutal, men jeg har enda til gode å se at skjuling eller tildekking av sannhet har ført til noe godt. Få ting kan binde et menneske mer enn å måtte forholde seg til en rekke tabuer. 

Fastetiden er en naturlig periode å ta en titt på hva som binder meg. Da kommer det an på hvilken lupe jeg bruker. Jeg er ikke i tvil om at den beste lupen å bruke er Jesus.

Dagens ‘manna’:

Dagens «frie menneske» trenger sannheten for å bli virkelig fri!
-------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: