fredag 14. mars 2014

Opinionspåvirkning!

I går var jeg i en interessant samtale om hva som skal til for å drive god opinionspåvirkning. Det er ikke alltid like lett å velge riktig strategi. Dersom valget alternativene kun var «effektivt» eller «virkningsløst», ville det være lett å prøve i håp om å lykkes. Men det er noen ganger en hårfin balanse mellom suksess og fadese. Fadese er at vi kommer dårligere ut enn vi ville gjort dersom vi ikke gjorde noe. Samtidig kan det å ikke gjøre noe, også gi negativ effekt.

Kanskje jeg også i dette kan lære noe av Jesus?
Hva var bakgrunnen for at Jesus oppnådde dette resultatet:
«Da han sa dette, kom mange til tro på ham»?
Joh 8:30
Jeg tror det handlet om at han bekreftet det som Nikodemus hadde antydet at var en generell oppfatning: «ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham» (Joh 3:2). De som kom til tro, så at det var sammenheng mellom det han faktisk gjorde og det han ga som forklaring på hvem som var kilden til gjerningene.

Den beste opinionspåvirkning er når det oppfattes å være samsvar mellom det som sies og det som gjøres. Det skaper troverdighet – og – troverdighet betyr vel egentlig «det som er verd å tro på». Da er det viktig at det er samsvar mellom det jeg sier om Jesus og det jeg gjør for ham!

Dagens ‘manna’:
Opinionspåvirkning skjer ved samsvar mellom ord og gjerning
---------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: