torsdag 13. mars 2014

Aldri alene III

Jeg liker overskriften, og «III» er fordi det er tredje gang jeg bruker den her på bloggen*. Den første refleksjonen handlet om at jeg deler misjonsoppdraget med mange andre kristne. Refleksjon to handlet om at jeg aldri er alene når jeg vitner. Dagen vers er Jesu vitnesbyrd om at Far alltid er med ham:
«Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.»
Joh 8:29
Dette er et sterkt vitnesbyrd fra Jesus som menneske. Han visste at i det øyeblikket han gjorde noe som var imot hans Fars vilje, ville han bli overlatt til seg selv. Jeg har lett etter denne forståelsen av dommen i Jesu undervisning – og her er den. Både Esekiel og Paulus er inne på at Guds dom er å overlate «de ulydige» til seg selv**.

Likevel – det viktig jeg tar med meg inn i dagen er at jeg trenger heller aldri å være alene. Jeg er alltid i Kristus og har adgang like inn til Far. Johannes trodde dette. Jeg tror det, og det gjør meg uendelig godt!

Dagens ‘manna’:

Jeg behøver aldri å være alene!
-------------------------------------
* 31. aug. 2010: Aldri alene I og 5. juni 2011 Aldri alene II
** Esekiel: «Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode, sier Herren Gud» (Esek 22:31b)
Paulus: «De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft» (Rom 1:28a)
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: