torsdag 6. februar 2014

Umulig oppdrag

Den femte filmen i rekken av ”Mission impossible” har premiere om knappe to år. Tom Cruise mottar sine oppdrag, og trosser den ene umulige situasjonen etter den andre. Det er ikke alltid at det lykkes helt, men han kommer som regel "ned på beina". 

Tempelvaktene lyktes heller ikke med det som etter hvert ble et umulig oppdrag. Det var ikke frykten for folkemengden som hindret dem, og det virker som om de ikke helt vet hvorfor de ikke utførte sin plikt:

Vaktene kom nå tilbake til overprestene og fariseerne. «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» spurte de. De svarte: «Aldri har noe menneske talt slik som han.» «Er også dere ført vill?» sa fariseerne.
Joh 7:45-47
Var det innholdet i det Jesus sa, eller var det måten han sa det på som hadde gjort slikt inntrykk på vaktene? Uansett gjorde forkynnelsen et så sterkt inntrykk at de ikke maktet å utføre oppdraget sitt. Det er egentlig ganske ofte at et møte med Jesus fører til at et menneske endrer sine egne planer. Møtet er så sterkt at ”endringen” ikke oppleves som et offer, men snarere drives fram av et ønske om å ville det han vil.

Dagens ’manna’:

Jeg vil gjøre det han vil!
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: