onsdag 5. februar 2014

Handlingslammelse

I noen situasjoner reagerer jeg instinktivt. Jeg kvepper til og trekker meg litt tilbake dersom jeg nesten setter foten på en orm i skogen. Men det er også situasjoner der det forventes en respons fra meg hvor jeg ikke er like rask. Jeg vet at nå må noe gjøres, men hvilken respons skal jeg velge? 

Når alternativene er mange, kan det fort føre til handlingslammelse.
 

Slik var det for folket på Tempelplassen:

Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. Noen ville gripe ham, men ingen la hånd på ham.
Joh 7:43-44
Det var ikke rart at de var forvirret. Enten var Jesus svaret på det de ventet på eller han var en bedrager som i tillegg brøt en rekke forskrifter. Noen brudd var så alvorlige at de etter loven kunne straffes med døden. Folkemengden befant seg i en situasjon hvor de vippet mellom tvil og tro. Noe måtte gjøres, men hva?

Det virker som om Pilatus også slet med å få klarhet i sin egen relasjon til Jesus: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» (Mark 15:12). På en genial måte klarte Pilatus å fange folkets store dilemma med spørsmålet sitt - de hadde gjort sitt problem til hans. Paradokset er at de ønsket at okkupasjonsmakten skulle utføre den handlingen de ikke helt klarte å bestemme seg for selv. Dersom det skulle vise seg at de hadde tatt feil, kunne de skylde på noen andre. 


Jeg tror at ønsket om å ha alle muligheter åpne er en del av menneskets opprør mot Gud. Mennesket vil ha muligheten til hele tiden å velge fritt. Johannes tar også dette med seg på veien mot Jesu tale om frihet. 
Menneskets jakt på valgfrihet forsterket seg under postmodernismen. I vår tid ser vi heldigvis at det blant flere av de unge kristne er en oppvåkning for behovet for å forplikte seg og ta ansvar. Det er en slik vekkelse jeg ber om i en hverdag der mange kristne preges av handlingslammelse.

Dagens ’manna’:

Gud, hjelp meg i mine daglige valg slik at jeg ikke blir handlingslammet!
------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: