tirsdag 4. februar 2014

Skrifttolkning

I morgen skal jeg ha den første undervisningsøkten på fire timer om den nye oversettelsen av Frelsesarmeens troslære. Deretter skal jeg gjenta opplegget fire ganger til på offiserskurs utover i semesteret. Jeg gleder meg. 

I undervisningen kommer jeg også til å belyse noen av de diskusjonene som har pågått internt i forhold til hvordan Skriften skal tolkes i gitte lærespørsmål. Det er veldig fascinerende at slike spørsmål sannsynligvis har opptatt troende til alle tider:
«Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?»
Joh 7:41-42
Hvem hadde rett?
 

Jeg har egentlig ikke ønske om å være pragmatisk når jeg tar stilling til et slikt spørsmål, men på sett og vis har de rett alle sammen så lenge det kommer til ”bokstav”. For Jesus er oppfyllelsen av profetien om ”en profet som Moses”, men han er også oppfyllelsen av Messias-profetiene. Ja, han kom fra Galilea, men han er også at Davids ætt og kommer fra Betlehem. 

At alle på sett og vis har rett, men likevel havner i meningsstrid, tror jeg er Johannes sitt motiv for å ta det med i sin fortelling. For Johannes er sannheten dypere enn et spørsmål om geografisk tilhørighet. Den er noe mer enn et dogme bygd på en fortolkning av en profeti satt opp mot en annen profeti. Sannheten er Jesus selv.

Dagens ’manna’:

Det er Jesus selv som har monopol på sannheten
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: