mandag 3. februar 2014

Identifikasjon

Sist lørdag var jeg på innebandy-cup i Drammen.
 

Slapp av! – jeg utsatte verken eget eller andres liv for fare med å være aktiv utøver av sporten. Om jeg hadde valgt det, ville jeg sannsynligvis vært eldste deltaker, men jeg så mange ”godt voksne” som prøvde seg på banen.

Det er flott at det også i kristen regi er aktiviteter som mange kan identifisere seg med og være med på. Jeg hadde ansvar for lørdagskvelden, men var også da ”kun” tilskuer. For meg var det viktig at de unge deltakerne fikk være med på noe som de kunne identifisere seg med. Det var en flott gjeng som klarte å holde oppmerksomheten til en sammensatt forsamling, og da Andreas hadde appellen lyttet alle oppmerksomt til noe de kunne identifisere seg med.

Da Jesus talte til folket på Tempelplassen under løvhyttefesten, var hans invitasjon til å komme å drikke noe som for folket faktisk ga assosiasjoner til noe de kunne identifisere seg med:

Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden: «Dette må være profeten.»
Joh 7:40
Temaet ”en profet som Moses” dukker til stadighet opp i Johannesevangeliet. Brødunderet assosierte med Moses som ba og fikk manna (brødet fra himmelen) som svar. Når Jesus taler om levende vann, ligger assosiasjonen til Moses som slår på klippen slik at det strømmer fram friskt vann, veldig nær. Moses ledet utgangen fra fangenskapet i Egypt til det lovede landet. I Jesu samtid var Israel okkupert av en fremmed makt. De trengte en profet som Moses som kunne lede dem til frihet. I Jesus så de løsningen. 

Med andre ord var de veldig nær sannheten. Utfordringen var likevel å forstå at ”løsningen” gjaldt Gudsrelasjonen og ikke maktrelasjonen mellom politiske stater. Johannes har begynt oppkjøringen til frihetstematikken i neste kapittel.

Dagens ’manna’:

Dersom jeg vil nå mine medmennesker med evangeliet må budskapet være noe de kan identifisere seg med.
-------------------------------------
* Lars Risan og Iselin Bakken var på innebandycupen. Der var det samtidig FAbU-styremøte. Lars og Iseling tiltrådte nye verv.

Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: